polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 102Jc30
Krzeczowice

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

04:33 - 20:21
Km osi

Linie kolejowe:
10
.9
Otwarcie, kolej pierwotna:
1904. • SLPK
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
sth
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 0
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Od maja 1978 roku Krzeczowice przestały być nieobsadzonym przystankiem i ładownią podległą pod stację Kańczuga, a stały się pełnoprawną stacją handlową czynną w porze dziennej. Wcześniej stacja była czynna do 1976 roku.
Punkty w pobliżu:
Dębrzyna (pe)Gniewczyna (po)Grzęska (po)GS Manasterz (bsz)Kańczuga (st)Kosina (po)Manasterz (po+ład)Moczary (pe)Pełkinie (pe)Przeworsk (st)Przeworsk Gorliczyna (stt)Przeworsk Towarowy (stt)Przeworsk Wąskotorowy (st)Przeworsk Wschodni (pe)Przeworsk Zachodni (podg)Rogóżno k/Łańcuta (st)Rozbórz (pe)Tryńcza (po+mij)Urzejowice (po+ład)Zagórze koło Kańczugi (po)Łopuszka Wielka (po+ład)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.20 - 21:48:38


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35874543 / 12046 / 28875 / 3653 / 9820.57)