polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 086Jc28
Leżajsk

stacja (st)

04:31 - 20:38
Km osi

Linie kolejowe:
151
.41
Skrót telegraficzny: Lk
Posterunki ruchu: Lk1 • Lk (d) • Lk (ex Lk2)
Zmiany nazw:
Leżajsk 1900-1939Lezajsk 1939-1944Leżajsk 1944-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900. • kkStB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.18 - 19:00:23


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (28970749 / 27828 / 6008 / 3325 / 8713.01)