polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 086Gc27
Malce

przystanek osobowy (po)

07:18 - 15:24
Km osi

Linie kolejowe:
109
.96
Zmiany nazw:
Malce 1991-2012
Otwarcie, kolej pierwotna:
1990 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1991.09.13
Data zamknięcia:
1991.09.13
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
W rozkładzie jazdy 1990/92 Malce są wykazywane jako przystanek w budowie, ale z wyznaczonymi postojami pociągów. Niestety dziś już nie da się ustalić, czy one rzeczywiście się tam wówczas zatrzymywały. W kolejnym rozkładzie jazdy, tj. 1991/92 postoje pociągów są wyznaczone bez żadnych uwag. W następnym wydaniu przystanek jest oznaczony jako nieczynny i nie ma już wyznaczonych zatrzymań pociągów osobowych. I tak już zostaje do wydania 1997/98, w którym to rozkładzie przystanek widzimy po raz ostatni. Od tego czasu peron przy torze nr 1 zapomniany dogorywa w krzakach, a ten położony pomiędzy torem nr 2 linii nr 68 i torem linii nr 66 zniknął w bliżej nieokreślonym czasie. Co ciekawe dla linii nr 66 przystanek nigdy nie został uruchomiony i w związku z tym nie wykazywała go żadna tabela z poc... ⋙ Więcej
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.18 - 18:56:10


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32432396 / 21944 / 8327 / 3477 / 9327.70)