polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 102Jc30
Manasterz

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:08 - 16:19
Km osi

Linie kolejowe:
20
.9
Zmiany nazw:
Manasterz 1904-1939Monasterz 1939-1944Manasterz 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1904. • SLPK
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
sth
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 0
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Stacja została zamknięta w 1976 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.20 - 21:52:57


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33667845 / 21261 / 19555 / 3536 / 9521.45)