polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 103Mc29
Nowa Grobla

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

05:27 - 17:41
Km osi

Linie kolejowe:
24
.48
Skrót telegraficzny: NG
Nastawnie: NG (d)NG1
Zmiany nazw:
Nowa Grobla 1884-1939Hoвa Гpoбля 1939-1941Nowa Grobla 1941-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Bobrówka (st)Korzenica (po)Lubaczów (st)Oleszyce (po+ład)Tartak Oleszyce (bsz)Zagrody (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.17 - 13:00:15


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34666376 / 21064 / 23546 / 3587 / 9664.45)