polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 117Gc33
Nowosielce

stacja (st)

06:22 - 18:51
Km osi

Linie kolejowe:
97
.94
Skrót telegraficzny: Nc
Nastawnie: Nc • Nc (d) • Nc1
Zmiany nazw:
Nowosielce Gniewosz 1884-1950Nowosielce 1950-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884. • GT
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 0
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Besko (po)Czaszyn (po)Długie (po)Mokre Małopolskie (po+ład)Morochów (po)Sanok (st)Sanok Dąbrówka (po)Sanok Miasto (po)Wysoczany (po)Zarszyn (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.02.06 - 12:25:39


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34745143 / 12772 / 2447 / 3591 / 9675.62)