polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 117Hc33
Nowy Zagórz

stacja (st)

06:21 - 18:50
Km osi

Linie kolejowe:
0
.00
113
.25
Skrót telegraficzny: NZ
Nastawnie: NZ1 (ex SNZ1) • NZ (d) (ex SNZ) • NZ2 (ex) SNZ2
Zmiany nazw:
Neu Zagorz 1884-1918Nowy Zagórz 1918-1939Nowy Zagorz 1939-1944Nowy Zagórz 1944-1972Sanok Nowy Zagórz 1972-1977Nowy Zagórz 1977-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884. • GT
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana zdewastowana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 0
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 zniesiono powiat sanocki od 1 dnia listopada 1972 i powiększono miasto o sąsiednie miejscowości. Automatycznie stało się to przyczyną zmiany nazw stacji kolejowych. Ten dziwny twór miejski przetrwał zaledwie 5 lat.
Punkty w pobliżu:
Czaszyn (po)Jankowce (po)Lesko Łukawica (po+ład)Mokre Małopolskie (po+ład)Morochów (po)Rzepedź (po)Rzepedź (mij)Rzepedź Wąskotorowa (st)Sanok (st)Sanok Dąbrówka (po)Sanok Miasto (po)SKR Wielopole (bsz)Szczawne Kulaszne (st)Tarnawa Dolna (po)Tartak Łukawica (bsz)Uherce (st)Uherce Tunel (po)Uherski (tunel)Wysoczany (po)Zagórz (st)Zagórz R101 (podg)Załuż (po+ład)ZUT Zagórz (bsz)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.02.06 - 12:44:38


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34744726 / 12772 / 2030 / 3591 / 9675.50)