polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 116Hc33
Nowy Zagórz
stacja (st)

↑ 05:33 - ↓ 19:35
↑ 05:34 - ↓ 19:33
Km osi

Linie kolejowe:
0.000

113.256

skrót telegraficzny: NZ
Posterunki ruchu: NZ1 (ex SNZ1) • NZ (d) (ex SNZ) • NZ2 (ex) SNZ2
Zmiany nazw punktu: Neu Zagorz 1884-1918Nowy Zagórz 1918-1939Nowy Zagorz 1939-1944Nowy Zagórz 1944-1972Sanok Nowy Zagórz 1972-1977Nowy Zagórz 1977-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884. • GT
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana zdewastowana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 0
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 1972 zniesiono powiat sanocki od 1 dnia listopada 1972 i powiększono miasto o sąsiednie miejscowości. Automatycznie stało się to przyczyną zmiany nazw stacji kolejowych. Ten dziwny twór miejski przetrwał zaledwie 5 lat.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.02.04 - 23:09

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12014298 / 7204 / 6818 / 2276 / 5278.69)