polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 117Kc33
Obóz Szybowców

przystanek osobowy (po)

06:20 - 18:49
Km osi

Linie kolejowe:
145
.82
Zmiany nazw:
Obóz Szybowców 1935-1939Oboz Szybowcowy 1941-1944
Otwarcie, kolej pierwotna:
1935 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1944
Data zamknięcia:
1944
Data likwidacji:
1945
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Przystanek pojawia się po raz pierwszy w rozkładzie jazdy zima 1935/36 lub lato 1936. Zwykle był wówczas wykorzystywany jedynie w sezonie.
Punkty w pobliżu:
Krościenko (st)Olszanica (po+ład)Ustianowa (po+ład)Ustianowa Górna (bsz)Ustrzyki Dolne (st)ZPD Ustianowa Dolna (bsz)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.03.13 - 19:23:41


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34744692 / 12772 / 1996 / 3591 / 9675.49)