polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówOcice
stacja (st)

↑ 08:27 - ↓ 16:24
↑ 08:28 - ↓ 16:24
Km osi

Linie kolejowe:
257.532

0.000

skrót telegraficzny: Oc
Zmiany nazw punktu: Ocice 1938-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1938 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2006?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
podg
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
likwidacja peronów ok 2016 r.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.12.08 - 15:21

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12941366 / 15634 / 4317 / 2388 / 5419.33)