polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówOcice
stacja techniczna (stth)

↑ 04:27 - ↓ 20:37
↑ 04:26 - ↓ 20:38
Km osi

Linie kolejowe:
257.53

0.00

Skrót telegraficzny: Oc
Posterunki ruchu: Pskp • Oc
Zmiany nazw punktu: Ocice 1938-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1938 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2004.12.11
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
podg
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Likwidacja peronów nastąpiła około 2016 r.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.04.13 - 14:56

Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (16196685 / 18566 / 3446 / 2568 / 6307.12)