polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 085Ec26
Olendry

stacja towarowa (stt)

06:09 - 19:02
Km osi

Linie kolejowe:
3
.78
2
.87
0
.00
Skrót telegraficzny: Ol
Otwarcie, kolej pierwotna:
1973 • PKP
Data zamknięcia:
2011
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana zdewastowana
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Stacja zdawczo-odbiorcza Otworowej Kopalni Siarki „Jeziórko”.
Punkty w pobliżu:
Chmielów Zagumnie (po)Cygany (po)Cygany (podg)Furmany (mij)Furmany (podg)Grębów (st)Jadachy (po)Klewiec (podg)Kopalnia Siarki Jeziórko (stt)Metan (po)Metan /poprzednia lokalizacja/ (po)Ocice (stth)Pogoń (mij)Rokita (podg)Sandomierz (st)Sobów (st)Stale (podg)Tarnobrzeg (st)Tarnobrzeg Wąskotorowy (ład)Tarnowska Wola (po)Wielowieś (po)Zalesie Gorzyckie (podt)Zalesie Gorzyckie (po+mij)Zbydniów (st)Zupawa (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.01.04 - 18:42:45


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34885556 / 15440 / 2576 / 3597 / 9698.51)