polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 117Jc33
Olszanica

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

06:21 - 18:50
Km osi

Linie kolejowe:
133
.52
Skrót telegraficzny: Ol
Nastawnie: Ol1Ol (d)Ol2
Zmiany nazw:
Olszanica 1872-1939Лиcaницa 1939-1941Olszanica 1941-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872. • EUGE
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / -       dawniej:    2 / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Jankowce (po)Lesko Łukawica (po+ład)Obóz Szybowców (po)Tartak Łukawica (bsz)Uherce (st)Uherce Tunel (po)Uherski (tunel)Ustianowa (po+ład)Ustianowa Górna (bsz)Załuż (po+ład)ZPD Ustianowa Dolna (bsz)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.03.03 - 00:15:12


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34744148 / 12772 / 1452 / 3591 / 9675.34)