polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 117Hc34
Prełuki

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

06:22 - 18:51
Km osi

Linie kolejowe:
3
.9
Otwarcie, kolej pierwotna:
1923 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Czaszyn (po)Duszatyn (st)Komańcza (st)Komańcza Letnisko (po)Lupkovský (tunel)Maniów (po)Mików Dolny (po)Mików Górny (bsz)Mokre Małopolskie (po+ład)Morochów (po)Nowy Łupków (po+ład)Nowy Łupków Wąskotorowy (st)Osławica (po)Palota (po+ład)Rzepedź (po)Rzepedź (mij)Rzepedź Wąskotorowa (st)Smolnik (st)Smolnik (bsz)Smolnik Wieś (po)Szczawne Kulaszne (st)Wola Michowa (st)Wysoczany (po)Zastávka Víťazstva (po+mij)Łupków (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.27 - 11:30:39


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34745570 / 12772 / 2874 / 3591 / 9675.74)