polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 102Jc29
Przeworsk

stacja (st)
punkt styczny: Przeworsk Wąskotorowy

04:31 - 20:37
Km osi

Linie kolejowe:
177
.47
194
.39
0
.00
Skrót telegraficzny: Pk
Posterunki ruchu: Pk
Zmiany nazw:
Przeworsk 1859-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1859. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
zdemontowana
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
brak danych
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
jest, niezdatny do eksploatacji
Perony / krawędzie:
2 / 4
Przejście podziemne:
czynne
Zadaszenie peronów:
punktowe
Przejście nadziemne:
-
Zdalne sterowanie:
1) Przeworsk Zachodni
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.16 - 13:45:42


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (28971179 / 27828 / 6438 / 3325 / 8713.14)