polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 136Vc33
Przeworsk Gorliczyna

stacja towarowa (stt)

05:42 - 19:17
Km osi
Linie kolejowe:
175.28
68 Lublin Główny - Przeworsk
2.15
612 Przeworsk R3 - Przeworsk Gorliczyna
Skrót telegraficzny: PG [Pg]  
Nastawnie: PG (ex Gr) • Gr1
Zmiany nazw:
Gorliczyna 1900-1941Przeworsk Gorliczyna 1941-2024
Otwarcie, kolej pierwotna:
1900. • kkStB
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1948
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Informacje techniczno-eksploatacyjne:
Punkt nie wykazywany od rozkładu jazdy lato 1948, pojawia się ponownie w edycji 1985/86
Ciekawostki rozkładowe:
Postoje pociągów występują w czterech pierwszych powojennych rozkładach jazdy.
Bocznice stacyjne:
Fabryka Wagonów Gorliczyna
Punkty w pobliżu:
Dębrzyna (pe)Gniewczyna (po)Grodzisko Dolne (st)Grzęska (po)GS Manasterz (bsz)Kańczuga (st)Kruhel Pawłosiowski (pe)Krzeczowice (po+ład)Manasterz (po+ład)Moczary (pe)Pełkinie (pe)Pełkinie (po)Przeworsk (st)Przeworsk Towarowy (stt)Przeworsk Wąskotorowy (st)Przeworsk Wschodni (pe)Przeworsk Zachodni (podg)Rogóżno k/Łańcuta (st)Rozbórz (pe)Tryńcza (po+mij)Urzejowice (po+ład)Wierzawice (mij)Łopuszka Wielka (po+ład)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.08.15 - 17:09:15


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42067909 / 20660 / 20301 / 3974 / 10585.78)