polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówSkopanie
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 04:28 - ↓ 20:44
↑ 04:28 - ↓ 20:44
Km osi

Linie kolejowe:
267.782

Zmiany nazw punktu: Skopanie 1887-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1887 • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
WOS 1967 nakazywał zwolnić bieg pociągów do 40 km/h przy wyjazdach w kierunku Chmielowa k/Tarnobrzega i do 50 km/h przy wyjazdach w kierunku Jaślan z powodu braku semaforów wyjazdowych.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Ortofotomapy i mapy

Foto 1

Ostatnia edycja strony: 2017.11.08 - 21:44

Dokumentacja fotograficzna
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11555594 / 5660 / 4175 / 2221 / 5202.88)