polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 101Dc32
Sobniów

posterunek odgałęźny (podg)

06:24 - 18:53
Km osi

Linie kolejowe:
48
.20
4
.42
Skrót telegraficzny: So
Nastawnie: So
Zmiany nazw:
Sobniów 1961-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1961 • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Frysztak (st)Gliniczek (po)Jasło (st)Jasło Fabryczne (po)Jasło Niegłowice (po+pb)Jasło Towarowe (stt)Jedlicze Męcinka (po)Kamieniołom Wiśniowa (bsz)Przybówka (po+mij)Przysieki (st)Szebnie (po)Szebnie /poprzednia lokalizacja/ (st)Tarnowiec (st)ZPRE Jedlicze (bsz)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.08 - 09:25:17


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34744458 / 12772 / 1762 / 3591 / 9675.43)