polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 086Gc26
Stalowa Wola Rozwadów

stacja (st) / [LCS]

07:25 - 15:22
Km osi

Linie kolejowe:
102
.77
23
.33
Skrót telegraficzny: Ro
Posterunki ruchu: Ro1 • Ro2 • Ro • Ro3
Zmiany nazw:
Rozwadów 1887-1939Rozwadow 1939-1944Rozwadów 1944-1979Stalowa Wola Rozwadów 1979-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1887. • CLB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana zdewastowana
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
adaptowana do innych celów
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
są, niezdatne do eksploatacji
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
rozebrany
Perony / krawędzie:
3 / 6
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Zdalne sterowanie:
1) Charzewice, 2) Lipa, 3) Zaklików
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.18 - 18:52:11


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (32554370 / 17444 / 12641 / 3483 / 9346.65)