polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 086Gc26
Stalowa Wola Rozwadów Towarowy

stacja towarowa (stt)

07:12 - 16:18
Km osi

Linie kolejowe:
22
.18
0
.95
Skrót telegraficzny: RT
Posterunki ruchu: RT • RT1
Zmiany nazw:
Rozwadów Vorbahnhof 1916-1918Rozwadów Towarowy 1918-1927Rozwadów Dworzec Towarowy 1928-1929Rozwadów Towarowy 1930-1939Rozwadow Verschiebahnhof 1939-1944Rozwadów Towarowy 1944-1979Stalowa Wola Rozwadów Towarowy 1979-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1916 • kkHB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne i kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.23 - 20:46:01


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33668044 / 21261 / 19754 / 3536 / 9521.51)