polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 102Jc30
Urzejowice

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

04:25 - 20:34
Km osi

Linie kolejowe:
8
.9
Otwarcie, kolej pierwotna:
1904. • SLPK
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / -
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
W dniu 06.06.2015 rozebrano drewniany budynek gospodarczy. Kasa biletowa została otwarta w maju 1978 roku.
Punkty w pobliżu:
Dębrzyna (pe)Gniewczyna (po)Grzęska (po)GS Manasterz (bsz)Kańczuga (st)Kosina (po)Krzeczowice (po+ład)Manasterz (po+ład)Moczary (pe)Pełkinie (po)Pełkinie (pe)Przeworsk (st)Przeworsk Gorliczyna (stt)Przeworsk Towarowy (stt)Przeworsk Wąskotorowy (st)Przeworsk Wschodni (pe)Przeworsk Zachodni (podg)Rogóżno k/Łańcuta (st)Rozbórz (pe)Tryńcza (po+mij)Zagórze koło Kańczugi (po)Łopuszka Wielka (po+ład)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.20 - 21:18:14


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (36127667 / 27684 / 3853 / 3667 / 9852.10)