polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychMapa: 153Uc38
Zagórz

stacja (st)

07:12 - 15:28
Km osi
Linie kolejowe:
1.13
107 Nowy Zagórz - Łupków
0.00
617 Zagórz - Zagórz R101
Skrót telegraficzny: Zg  
Nastawnie: SZg2 (ex Zg2) • Zg (ex SZg) • SZg (d) (ex Zg) • Zg1 (ex SZg1, ex SZg3, ex Zg3)
Zmiany nazw:
Zagórz 1872-1939Zagorz 1939-1944Zagórz 1944-1972Sanok Zagórz 1972-1977Zagórz 1977-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1872. • EUGE
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
nieużywana w stanie dobrym
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Zdalne sterowanie:
1) Zagórz R101
Inne informacje:
Na stacji Zagórz w związku z przebudową stacji i układu nastawni w roku 1975, co stało się faktem akurat w momencie gdy stacja przez kilka lat nazywała się Sanok Zagórz, gdyż w tamtych czasach miasto Sanok było potocznie rzecz nazywając Wielkim Sanokiem, powstało spore zamieszanie z oznaczeniami nastawni. Cóż zawsze tak jest, jak zmienia się kilka wektorów na raz. Do roku 1975 układ nastawni był prosty. Pierwsza od strony wiaduktu istniała nastawnia Zg2, po zmianie nazwy stacji przemianowana na SZg2. Nastawnia dysponująca w budynku dworca posiadała skrót Zg i na kilka lat został on zmieniony na SZg. Od strony Łupkowa znajdowała się nastawnia Zg3 zmieniona na krótki okres czasu na SZg3. Po przebudowie stacji pod zmienioną nazwą, powstała przy wiadukcie nowa nastawnia dysponująca SZg, ciut b... ⋙ Więcej
Punkty w pobliżu:
Czaszyn (po)Jankowce (po)Lesko Łukawica (po+ład)Mokre Małopolskie (po+ład)Morochów (po)Nowy Zagórz (st)Sanok (st)Sanok Dąbrówka (po)Sanok Miasto (po)SKR Wielopole (bsz)Szczawne Kulaszne (st)Tarnawa Dolna (po)Tartak Łukawica (bsz)Uherce (st)Uherce Tunel (po)Uherski (tunel)Wysoczany (po)Zagórz R101 (podg)Załuż (po+ład)ZUT Zagórz (bsz)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.07.21 - 23:53:15


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39295637 / 19529 / 3532 / 3842 / 10227.91)