polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 117Hc33
Zagórz R101

posterunek odgałęźny (podg)
/ zdalne sterowanie z: Zagórz (st) /

06:21 - 18:50
Km osi

Linie kolejowe:
114
.07
0
.60
Zmiany nazw:
Osława 1884-1939Oslawa 1939-1945Zagórz Zg1 1945-1973Sanok Zagórz SZg1 1973-1977Zagórz R101 1977-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884. • GT
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Rozjazd odgałęziający nr 101 jest obecnie zdalnie sterowany ze stacji Zagórz z nastawni dysponującej Zg. Przed rokiem 1975 i przebudową stacji Zagórz na sygnalizację świetlną prawdopodobnie dawna nastawnia posterunku Osława była nastawnią wykonawczą Zg1 stacji Zagórz. W pewnym momencie historii tego węzła nastawnia posterunku Osława została rozebrana, a w km 114.084 (9 metrów bliżej mostu) wybudowano lub ustawiono obiekt nowej nastawni Zg1, która być może po zmianie nazwy stacji na Sanok Zagórz, przez krótki okres czasu nosiła skrót SZg1 i pod nim została zlikwidowana. Na potwierdzenie tych faktów na razie brakuje dowodów. Data zaprzestania używania nazwy Osława dla tego miejsca ginie w mroku dziejów i nie pamiętają jej nawet najstarsi kolejarze węzła zagórskiego. Zachowały się jednak doku... ⋙ Więcej
Punkty w pobliżu:
Czaszyn (po)Jankowce (po)Lesko Łukawica (po+ład)Mokre Małopolskie (po+ład)Morochów (po)Nowy Zagórz (st)Sanok (st)Sanok Dąbrówka (po)Sanok Miasto (po)SKR Wielopole (bsz)Szczawne Kulaszne (st)Tarnawa Dolna (po)Tartak Łukawica (bsz)Uherce (st)Uherce Tunel (po)Uherski (tunel)Wysoczany (po)Zagórz (st)Załuż (po+ład)ZUT Zagórz (bsz)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.16 - 11:16:23


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34744926 / 12772 / 2230 / 3591 / 9675.56)