polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 102Gc32
Zarszyn

stacja (st)

06:22 - 18:51
Km osi

Linie kolejowe:
92
.42
Skrót telegraficzny: Zn
Nastawnie: Zn1 • Zn (d) • Zn2
Zmiany nazw:
Zarszyn 1884-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1884. • GT
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana zdewastowana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Nastawnia Zn 2 przy wschodniej głowicy rozjazdowej stacji, mniej więcej do roku 1993 znajdowała się w typowym dla tych okolic małym kwadratowym budynku. Budynek ten ze względu na fatalny stan techniczny został rozebrany w ten sposób, że zachowano wszelkie urządzenia i po całkowitej rozbiórce obiektu wybudowano wokół zachowanych urządzeń blaszany budynek tymczasowy. Ta prowizorka pełniła swoją rolę do czasu przebudowy sygnalizacji na stacji z semaforów kształtowych na świetlne co stało się faktem około roku 1998. Wówczas okręg nastawczy Zn2 został zlikwidowany całkowicie, a nastawnia Zn1 stała się nastawnią zgody. Podczas tej przebudowy zmieniono również urządzenia w dworcu w nastawni dysponującej. Wywalono stary aparat blokowy i zamontowano nowy, pochodzący ze starej, również dworcowej, na... ⋙ Więcej
Punkty w pobliżu:
Besko (po)Długie (po)Milcza (po)Mokre Małopolskie (po+ład)Nowosielce (st)Sanok Dąbrówka (po)Wróblik Szlachecki (st)Wysoczany (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.03.08 - 09:29:21


Fotogaleria
Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34744484 / 12772 / 1788 / 3591 / 9675.43)