polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 117Jc35
Żubracze

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

06:21 - 18:50
Km osi

Linie kolejowe:
37
.7
Zmiany nazw:
Żubracze 1898-1939Zubracze 1939-1945Żubracze 1945-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1898 • LNC
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
ład
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Oryginalny kilometr LNC - 22,939,15
Punkty w pobliżu:
Balnica (st)Cisna (st)Cisna Majdan (bsz)Dołżyca (po)Kalnica (po)Krzywe (po)Krzywe I (ład)Krzywe II (ład)Majdan (st)Maniów (po)Przysłup (po+mij)Przysłup Plac (po+ład)Solinka (st)Strzebowiska (ład)Strzebowiska (po)Wola Michowa (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podkarpackie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.27 - 12:31:01


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34744100 / 12772 / 1404 / 3591 / 9675.33)