polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówmapa: 116Gc34
Łupkowski
tunel (tunel)

↑ 08:22 - ↓ 17:01
↑ 08:22 - ↓ 17:03
Linie kolejowe:

km osi

50.660 km
Otwarcie, kolej pierwotna:
1874.05.30 • EUGE
Dyrekcja do 1939 roku:
brak danych
GPS:
Miejsce:
Łupkowski
Wysokość:
605 m n.p.m.
Kilometraż:
50.452 km - 50.868 km
liczba torów:
1
Długość obiektu:
416 m
Geometria toru:
Z kronikarskiego obowiązku:
Pierwotnie dwutorowy, obecnie po odbudowie w 1945 roku jednotorowy. Po stronie Polski znajduje się jedynie 136,90 m tego obiektu.
Województwo podkarpackie
Geolokalizacja punktu
Dokumentacja fotograficzna

Ostatnia edycja strony: 2019.01.14 - 22:49

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10536487 / 6037 / 1154 / 2062 / 5109.84)