polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowych2011 Przeworsk Wąskotorowy - Dynów
♦♦♦♦ Schmalspurige Localbahn Przeworsk - Dynów / Wąskotorowa Kolej Lokalna Przeworsk - Dynów ♦♦♦♦
Archiwalny rozkład jazdy - 1946 Lato: 32 Przeworsk Wąskotorowy - Dynów
Otwarcie ruchu 1904.09.08 Przeworsk Wąskotorowy - Dynów (SLPK) [760mm]
Zmiana prześwitu 1956 Przeworsk Wąskotorowy - Dynów (PKP) [750mm]
Zawieszenie ruchu 1988.12.01 Jawornik Polski - Dynów (PKP) [Zarządzenie nr 124 MTŻiŁ]
Inne informacje:Przeworska Kolej Wąskotorowa
Z inicjatywy księcia Andrzeja Lubomirskiego, ordynata przeworskiego oraz pomocy hrabiego Romana Scypio del Campo z Łopuszki Wielkiej i hrabiego Zdzisława Skrzyńskiego z Bachórza rząd austriacki udzielił Galicyjskiemu Towarzystwu Przemysłu Cukrowniczego koncesji na budowę linii, równocześnie przekazując już wybudowane obiekty. Budowę odcinka o dł. 46.192 m ukończono 8.09.1904 r. W ramach tej budowy wykonano między innymi 7 budynków stacyjnych, 27 mostów, 102 przepusty, 8 wiaduktów i 602m tunelu. linię kolejową wybudowano w rozstawie 760 mm, którą w latach 1951-56 przekuto na 750 mm. Linia mimo wielu przerw spowodowanych wojnami i innymi klęskami żywiołowymi eksploatowana była do 1991 r. w którym to roku na wniosek władz Przeworska została wpisana do rejestru zabytków. Od 1991 r. na trasie kolei prowadzi się sezonowe przejazdy turystyczne od maja do września oraz na zamówienie kursy specjalne.
W dniu 26.06.2020 wezbrana po ulewie rzeka Mleczka zerwała tory w miejscowości Hadle Szklarskie.
Zarządca: Powiatowy Zarząd Dróg w Przeworsku
Inne informacje:Linia poza ewidencją PKP PLK
Szerokość toru:750mm
km osirodzajm.npmpunktpozostałe linie 


0.0st187 Przeworsk Wąskotorowy6891988 


8.9po+ład196Urzejowice


10.9po+ład196Krzeczowice


14.6st200Kańczuga


18.3bsz210roln. GS Manasterz


18.5po+ład210Łopuszka Wielka


20.9po+ład220Manasterz


24.1po232Zagórze koło Kańczugi


28.5po+ład244Hadle Szklarskie


33.0st285Jawornik Polski


35.6tunel320Tunel (602 m) - Dynowski


~35.9po310Szklary Tunel


37.3po+ład281Szklary Wąskotorowe


42.2po+ład246Bachórz Brzozowski


45.8st243Dynów Zdjęcia


Ostatnia edycja strony: 2023.11.08 - 16:15:30

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (39390114 / 17976 / 18343 / 3847 / 10239.18)