polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówKoszary Kościuszkowskie
przystanek osobowy (po)
Km osi

Linie kolejowe:
95.350

Zmiany nazw punktu: Koszary Kościuszkowskie 1925-1939Кошары Косцюшковские 1939-1939Koszary Kosciuszkowskie 1939-1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • PKP
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
- • 0 m n.m.
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Przestępstwa przeciwko państwu” – próby agitacji komunistycznej w oddziałach garnizonu Suwałki w okresie międzywojennym. Przyczynek do dziejów garnizonu ...żandarmeria aresztowała członków jaczejki komunistycznej... Zebrania członków jaczejki odbywały się poza obrębem koszar, w pobliżu przebiegającego przy nich toru i przystanku kolejowego Koszary Kościuszkowskie, oraz położonego nieco dalej od koszar przystanku Papiernia Obsza Suwalszczyzny został zajęty przez armię czerwoną na kilka miesięcy w 1939 roku. Na tyle długo, że zdążyli nadać rosyjskie nazwy stacjom i przystankom oraz wydać co najmniej jeden rozkład jazdy.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie

Ostatnia edycja strony: 2019.01.17 - 00:02

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11547361 / 5542 / 1602 / 2220 / 5201.51)