polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKoszary Kościuszkowskie

przystanek osobowy (po)

07:15 - 16:08
Km osi

Linie kolejowe:
⇑ 95
.35
Zmiany nazw:
Koszary Kościuszkowskie 1927-1939Кошары Косцюшковские 1939-1939Koszary Kosciuszkowskie 1939-1940
Otwarcie, kolej pierwotna:
1928 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1940
Data zamknięcia:
1940
Data likwidacji:
1940
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
0 / 0       dawniej:    1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Przestępstwa przeciwko państwu” – próby agitacji komunistycznej w oddziałach garnizonu Suwałki w okresie międzywojennym. Przyczynek do dziejów garnizonu... ...żandarmeria aresztowała członków jaczejki komunistycznej... Zebrania członków jaczejki odbywały się poza obrębem koszar, w pobliżu przebiegającego przy nich toru i przystanku kolejowego Koszary Kościuszkowskie, oraz położonego nieco dalej od koszar przystanku Papiernia... Obszar Suwalszczyzny został zajęty przez armię czerwoną na kilkanaście dni w 1939 roku. Na tyle długo, że zdążyli nadać rosyjskie nazwy stacjom i przystankom oraz wydać co najmniej jeden rozkład jazdy. I to od razu z datą wsteczną, bo ważnym od maja tego roku! To dopiero organizacja. Wojska radzieckie wycofały się z Suwałk w dniu 12 października 1939 r.... ⋙ Więcej
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.12.14 - 18:40:27


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33720013 / 17592 / 11729 / 3539 / 9528.12)