polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówHorodniany
posterunek odgałęźny (podg)

↑ 07:34 - ↓ 17:47
↑ 07:32 - ↓ 17:49
Km osi

Linie kolejowe:
~72.920

Zmiany nazw punktu: Horodniany 1915-
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • b/d
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Posterunek odgałęźny Horodniany powstał zapewne podczas I wojny światowej po zbudowaniu łącznicy od dawnej kolei Brzesko-Grajewskiej do stacji Białystok. Nastawnia znajdowała się z prawej strony toru.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.04.25 - 05:37

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (14059452 / 20271 / 10604 / 2462 / 5710.58)