polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówBufałowo Wschód
posterunek odgałęźny (podg)

↑ 06:08 - ↓ 18:30
↑ 06:10 - ↓ 18:28
Km osi

Linie kolejowe:
176.952

0.360

Otwarcie, kolej pierwotna:
1953 • PKB
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2015.01.27 - 19:52

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12254847 / 7629 / 3564 / 2305 / 5316.64)