polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBiałystok

stacja (st)

04:24 - 20:23
Km osi
Linie kolejowe:
177.30
6 Zielonka - Kuźnica Białostocka gr. p. [PL/BY]
77.00
32 Czeremcha - Białystok
0.42
37 Białystok - Zubki Białostockie gr. p. [PL/BY]
0.00
38 Białystok - Głomno gr. p. [PL/RU]
0.00
515 Białystok - Białystok Starosielce
⇑ ~4.13
519a Horodniany - Białystok
Skrót telegraficzny:  
Nastawnie: Bł11Bł12Bł13Bł1Bł2Bł14Bł3Bł4Bł9 • Bł • BłdBł7Bł8
Zmiany nazw:
Бѣлoстoкъ 1862-1915Bialystok Hauptbahnhof 1915-1919Białystok 1919-1922Białystok I 1923-1930Białystok Centralny 1931-1939Бeлoстoк Центральный 1939-1941Bialystok 1941-1944Białystok Centralny 1944-1959Białystok 1959-2024
Otwarcie, kolej pierwotna:
1862. • ПВЖД
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
używana zgodnie z przeznaczeniem
Kasa biletowa:
czynna
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne i kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
4 / 7
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
czynne
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
ост.п. Бялосток Паровы to nazwa przystanku z września 1939 r. (Białystok Parowy, Parowozownia?)
Punkty w pobliżu:
Białystok Bacieczki (st)Białystok Fabryczny (po+ład)Białystok Nowe Miasto (po)Białystok R 603 (podg)Białystok R 606 (podg)Białystok Stadion (po)Białystok Starosielce (st)Białystok Towarowy (stt)Białystok Wiadukt (po)Białystok Wschodni (podg)Białystok Zielone Wzgórza (po)Czarny Blok (po+mij)Dojlidy (pb)Fasty (po)Horodniany (podg)Hryniewicze (pe)Hryniewicze (po)Klepacze (po)Klepacze (pe+pb)Lewickie (st)Niewodnica (po)Trypucie (po)Turczyn (podg)Wasilków (st)WBK 157 Białystok (bsz)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.10.14 - 11:10:22


Atlas Kolejowy Europy Środkowej • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (42871934 / 10373 / 37442 / 4011 / 10688.59)