polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychCzerwony Bór
przystanek osobowy (po)

↑ 05:30 - ↓ 19:31
↑ 05:28 - ↓ 19:33
Km osi

Linie kolejowe:
36.37

0.00

Skrót telegraficzny: CB
Posterunki ruchu: CBCB1
Zmiany nazw punktu:
Czerwony Bór 1918-1939Червoный Бoр 1939-1941Czerwony Bor 1941-1944Czerwony Bór 1944-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1893 • GORŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2000.04.02
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana zdewastowana
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    3 / 4
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
W 2017 roku zlikwidowano boczne tory w związku z przystosowaniem linii do celów objazdowych.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.10.22 - 18:42:44

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (21018012 / 19820 / 203 / 2882 / 7292.86)