polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKołaki
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:19 - ↓ 18:27
☀ ↑ 06:21 - ↓ 18:24
Km osi

Linie kolejowe:
51
.97
Zmiany nazw punktu:
Kosaki 1923-1931Kołaki 1932-1941Kolaki 1942-1944Kołaki 1944-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1923 • PKP
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2000.04.02
Data zamknięcia:
2000.04.02
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Budynek zburzony w 2012 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.12.09 - 21:26:46


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23920902 / 13572 / 4831 / 3039 / 7871.31)