polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychSokoły
stacja (st)
/ punkt zdalnie sterowany z: Łapy (st) /

☀ ↑ 06:18 - ↓ 18:25
☀ ↑ 06:19 - ↓ 18:23
Km osi

Linie kolejowe:
76
.61
Skrót telegraficzny: Sk
Posterunki ruchu: Sk1Sk (d)
Zmiany nazw punktu:
Kruszewo 1915-1924Sokoły 1924-1939Сoколы 1939-1941Sokoly 1941-1944Sokoły 1944-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1893 • GORŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2000.04.02
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Nastawnia wykonawcza od czasu zamknięcia jej dla potrzeb techniczno-ruchowych dogorywała wiele lat z coraz to bardziej rozkradzioną ławą nastawczą i aparatem blokowym. Przed całkowitą likwidacją sygnalizacji kształtowej zniknął semafor wjazdowy wraz z tarczą przelotową od strony stacji Ostrołęka. Brakowało też jednego semafora wyjazdowego w dawnym okręgu dysponującym. Pod koniec marca 2017 podczas prac przygotowawczych do ponownego przywrócenia ruchu pociągów, (jako linii objazdowej na czas modernizacji linii nr 6) zdemontowano semafory kształtowe. Dawna nastawnia wykonawcza, choć już bez jakichkolwiek urządzeń, ale jeszcze nie została rozebrana. Po likwidacji sygnalizacji kształtowej postawiono semafory świetlne i ostatecznie w 2020 roku otwarto ponownie stację dla celów techniczno-ruchow... Więcej / Rozbalit
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.10.05 - 22:21:58


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23921013 / 13572 / 4942 / 3039 / 7871.34)