polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówBerezyszcze
posterunek odgałęźny (podg)

↑ 08:11 - ↓ 16:16
↑ 08:13 - ↓ 16:15
Km osi

Linie kolejowe:
88.62

1.02

Skrót telegraficzny: Ca5
Posterunki ruchu: Ca5
Zmiany nazw punktu:
Berciszcze -1945
Otwarcie, kolej pierwotna:
1915 • KPME
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.10.25 - 00:03:27

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (18852483 / 11395 / 21967 / 2739 / 6882.98)