polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówBerezyszcze
posterunek odgałęźny (podg)

↑ 06:18 - ↓ 18:46
↑ 06:15 - ↓ 18:48
Km osi

Linie kolejowe:
88.619

1.017

skrót telegraficzny: Ca5
Otwarcie, kolej pierwotna:
1915 • KPME
Data zamknięcia:
2000
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2015.02.01 - 23:05

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10999862 / 7922 / 4200 / 2129 / 5166.68)