polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychGrudki
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 06:59 - ↓ 17:20
☀ ↑ 07:00 - ↓ 17:18
Km osi

Linie kolejowe:
44
.00
Zmiany nazw punktu:
Gródki 1912-1924Grudki 1984-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1912 • JuZŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1994
Data zamknięcia:
1994
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Ponowne otwarcie przystanku nastąpiło w dniu 10 listopada 1984, na co PKP nadały stosowny telegram.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.12.13 - 02:41:04


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (24422255 / 15644 / 1350 / 3065 / 7968.11)