polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBiałowieża Pałac
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

☀ ↑ 06:13 - ↓ 18:21
☀ ↑ 06:15 - ↓ 18:18
Km osi

Linie kolejowe:
2
.19
Zmiany nazw punktu:
Bialowiez Schloßbahnhof 1915-1918Białowieża Pałac 1924-Bialowies Schloß 1941-1942
Otwarcie, kolej pierwotna:
1916 • KPME
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1994
Data zamknięcia:
1994
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem rozebrana
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Białowieża Pałac przed wojną pojawia się w rozkładzie jazdy zima 1923/24 lub lato 1924. Po wojnie ten punkt taryfowy pojawia się w rozkładzie jazdy 1946/47 ale zarządzenie o wpisaniu go do WOT dopiero w lipcu 1947 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.10.22 - 17:58:01


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23926682 / 13572 / 10611 / 3039 / 7873.21)