polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówBiałowieża Pałac
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 05:19 - ↓ 19:36
↑ 05:21 - ↓ 19:34
Km osi

Linie kolejowe:
2.193

Zmiany nazw punktu: Bialowiez Schlossbahnhof 1915-1918Białowieża Pałac 1924-Bialowies Schloß 1941-1942
Otwarcie, kolej pierwotna:
1916 • KPME
Data zamknięcia:
1994
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
wiata nad peronem rozebrana
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Białowieża Pałac przed wojną pojawia się w rozkładzie jazdy zima 1923/24 lub lato 1924. Po wojnie ten punkt taryfowy pojawia się w rozkładzie jazdy 1946/47 ale zarządzenie o wpisaniu go do WOT dopiero w lipcu 1947 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.04.20 - 07:27

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (12014314 / 7204 / 6834 / 2276 / 5278.70)