polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówLewki
przystanek osobowy+posterunek odgałęźny (po+podg)

↑ 06:23 - ↓ 18:43
↑ 06:20 - ↓ 18:45
Km osi

Linie kolejowe:
27.169

0.344

Zmiany nazw punktu: Lewki 1894-1915Lewki 1915-1939Лeвки 1939-1941Lewki 1941-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1894. • JuZŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.02.13 - 21:17

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10986017 / 7481 / 6994 / 2127 / 5165.03)