polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBiałystok Fabryczny

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:16 - 16:04
Km osi

Linie kolejowe:
3
.70
Skrót telegraficzny: BF
Posterunki ruchu: BF1BF
Zmiany nazw:
Bialystok Ostbahnhof 1915-1919Białystok Towarowy 1919-1922Białystok II Towarowy 1923-1930Białystok Fabryczny 1931-1939Бeлoстoк Фабричный 1939-1941Fabryzny 1941-1942Bialystok Industriebahnhof 1942-1944Białystok Fabryczny 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1915 • PoŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
kształtowe unieważnione
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
czynne
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Niemiecki rozkład jazdy pociągów z lata 1941 roku stację o nazwie Fabryzny lokalizuje w km 3,0 od stacji Białystok. Trudno powiedzieć, czy jest to pomyłka, czy to niemcy tuż po zajęciu Związku Radzieckiego przebudowali tę stację, jednocześnie zmieniając jej oś na km 3,7. Stacja została zamknięta w bliżej nieokreślonym terminie. Na semaforach pojawiły się kasowniki. Z nastawni dysponującej zniknął skrót BF, a widoczny jest tylko kilometr przejazdu (4,4), co by oznaczało, że nastawnia w ostatnim okresie czynności funkcjonowała jako strażnica przejazdowa. Budynek dworca jest obecnie prywatny i ogrodzony betonowym płotem, ale nadal jest zdewastowany.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.12.13 - 22:37:49


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33667714 / 21261 / 19424 / 3536 / 9521.41)