polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychŻednia

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

07:15 - 16:03
Km osi

Linie kolejowe:
24
.12
Skrót telegraficzny: Żd
Posterunki ruchu: ŻdŻd1
Zmiany nazw:
Жедня 1886-1915Zednia 1915-1918Żednia 1918-1939Жедня 1939-1941Zednia 1941-1944Żednia 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1886 • PoŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.30 - 22:12:24


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33667867 / 21261 / 19577 / 3536 / 9521.46)