polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychWaliły

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

06:23 - 16:53
Km osi
Linie kolejowe:
36.67
37 Białystok - Zubki Białostockie gr. p. [PL/BY]
Skrót telegraficzny:  
Nastawnie: Wł1
Zmiany nazw:
Валилы 1886-1915Walily 1915-1919Waliły 1919-1939Вaлилы 1939-1941Walili 1941-1942Walily 1942-1944Waliły 1944-2024
Otwarcie, kolej pierwotna:
1886 • ПоЖД
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
wiata siedziskowa
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
W 2016 r. do przystanku Waliły wznowiono ruch pociągów. Dojeżdżające tu składy złożone z szynobusów noszą nazwy Poleski i Radunin. Peron nr 2, położony po zewnętrznej stronie, najbliżej dawnego dworca jest zbudowany jeszcze w czasach carskich ze słabo ociosanych kamieni.
Punkty w pobliżu:
CPN Sokole (bsz)Grzybowce (p.przeład.)Sokole Białostockie (po)Sokole Naftobaza (p.przeład.)Straszewo (p.przeład.)Straszewo Białostockie (po)Waliły Las (podg)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.02.11 - 11:35:36


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2024 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (40967579 / 18686 / 8452 / 3927 / 10432.28)