polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychZubki Białostockie
przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

↑ 04:03 - ↓ 20:49
↑ 04:03 - ↓ 20:49
Km osi

Linie kolejowe:
47.52

942.62

0.00

0.00

Skrót telegraficzny: ZB
Posterunki ruchu: ZB1ZB
Zmiany nazw punktu:
Zubki 1919-1924Krynki 1924-1939Кpынки 1939-1941Krynki 1941-1951Krynki Białostockie 1951-1966Zubki Białostockie 1966-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1919 • PoŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2000.04.02
Data zamknięcia:
2000.04.02
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne i kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.05.06 - 08:32:20

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (22193545 / 24441 / 14416 / 2945 / 7536.01)