polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychZubki Białostockie

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

06:11 - 18:48
Km osi

Linie kolejowe:
47
.51
942
.62
0
.00
0
.00
Skrót telegraficzny: ZB
Nastawnie: ZB1ZB
Zmiany nazw:
Zubki 1919-1924Krynki 1924-1939Кpынки 1939-1941Krynki 1941-1951Krynki Białostockie 1951-1966Zubki Białostockie 1966-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1919 • PoŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2000.04.02
Data zamknięcia:
2000.04.02
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
opuszczony zdewastowany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
rozebrany
Perony / krawędzie:
1 / 1
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Punkty w pobliżu:
Gobiaty (mij)Grzybowce (p.przeład.)Straszewo (p.przeład.)Straszewo Białostockie (po)Waliły Las (podg)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.18 - 11:01:11


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34764287 / 17328 / 4263 / 3592 / 9678.25)