polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychZubki Białostockie

przystanek osobowy+ładownia (po+ład)

05:02 - 19:57
Km osi

Linie kolejowe:
47
.51
942
.62
0
.00
0
.00
Skrót telegraficzny: ZB
Posterunki ruchu: ZB1ZB
Zmiany nazw:
Zubki 1919-1924Krynki 1924-1939Кpынки 1939-1941Krynki 1941-1951Krynki Białostockie 1951-1966Zubki Białostockie 1966-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1919 • PoŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
2000.04.02
Data zamknięcia:
2000.04.02
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana w stanie dobrym
Dodatkowe tory:
są, niezdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne i kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.01.01 - 23:35:22


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29839078 / 24551 / 17580 / 3362 / 8875.40)