polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówBiałystok Starosielce
stacja (st)

↑ 04:18 - ↓ 20:31
↑ 04:17 - ↓ 20:32
Km osi

Linie kolejowe:
4.56

1.92

1.92

Skrót telegraficzny: BS
Posterunki ruchu: BS • BS1 • BS2
Zmiany nazw punktu: Starosielce 1873-1915Starosielce 1915-1939Старосельце 1939-1941Starosielce 1941-1959Białystok Starosielce 1959-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1873 • BGŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
rozebrana
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
nieużywana zdewastowana
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
czynne
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2019.05.17 - 16:44

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (15969852 / 15007 / 15559 / 2555 / 6250.43)