polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówDąbrowa Białostocka
stacja (st)

↑ 05:56 - ↓ 19:02
↑ 05:53 - ↓ 19:04
Km osi

Linie kolejowe:
32.686

Skrót telegraficzny: DB
Posterunki ruchu: SKP • DB (d)
Zmiany nazw punktu: Dąbrowa Białostocka 1964-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1963. • PKP
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.02.22 - 19:00

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2020 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (14740269 / 14895 / 9226 / 2503 / 5889.04)