polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKamienna Nowa

przystanek osobowy (po)

05:12 - 19:49
Km osi

Linie kolejowe:
41
.94
Skrót telegraficzny: KN
Posterunki ruchu: KN1KN (d)
Zmiany nazw:
Нoвo Кaменнaя 1899-1915Nowo-Kamienna 1915-1918Kamienna Nowa 1918-1939Кaменнa Нoвa 1939-1941Kamienna Nowa 1941-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899 • GORŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne i kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Stacja Kamienna Nowa została zamknięta dla czynności techniczno-ruchowych w dniu 15 grudnia 1994 r.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.12.14 - 18:27:47


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29962673 / 23232 / 10502 / 3368 / 8896.28)