polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychKamienna Nowa

przystanek osobowy (po)

07:13 - 16:08
Km osi

Linie kolejowe:
41
.94
Skrót telegraficzny: KN
Nastawnie: KN1KN (d)
Zmiany nazw:
Нoвo-Кaменнaя 1899-1915Kamienna Nowa 1915-1939Кaменнa Нoвa 1939-1941Kamienna Nowa 1941-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899 • PrŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
rozebrana
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne i kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 2
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
Stacja Kamienna Nowa została zamknięta dla czynności techniczno-ruchowych w dniu 15 grudnia 1994 r.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.10 - 16:23:46


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33720820 / 17592 / 12536 / 3539 / 9528.35)