polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówKamienna Nowa
przystanek osobowy (po)

↑ 06:35 - ↓ 18:34
↑ 06:32 - ↓ 18:36
Km osi

Linie kolejowe:
41.947

Zmiany nazw punktu: Nowo - Kamienna 1899-1919Kamienna Nowa 1918-1939Кaменнa Нoвa 1939-1941Kamienna Nowa 1941-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899 • GORŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
st
Lokomotywownia:
-
Budynek:
zamknięty w dobrym stanie
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne i kształtowe zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.16 - 23:28

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10945081 / 7180 / 3206 / 2122 / 5157.91)