polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychJastrzębna

stacja (st)

05:12 - 19:50
Km osi

Linie kolejowe:
50
.66
Skrót telegraficzny: Js
Posterunki ruchu: Js (ex J) • SKP
Zmiany nazw:
Jastrzembna (Bobr) 1915-1919Jastrzęb 1919-1922Jastrzębna 1923-1939Яcтpжeбнa 1939-1941Jastrzebna 1941-1944Jastrzębna 1944-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • SZŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
używany zgodnie z przeznaczeniem
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
przyległe do budynku
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Stacja otwarta dla komunikacji pasażerskiej w luty 1948 roku.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.12.14 - 18:28:11


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29962719 / 23232 / 10548 / 3368 / 8896.29)