polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychBlizna

przystanek osobowy (po)

05:13 - 19:51
Km osi

Linie kolejowe:
74
.78
Zmiany nazw:
Blizna 1915-1940Blizna 1941-2022
Otwarcie, kolej pierwotna:
1910 • SZŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
W rozkładzie jazdy ze stycznia 1940 r. przystanek Blizna jest stacją graniczną pomiędzy Niemcami a ZSRR, a w kolejnym wydaniu z kwietnia 1940 r. rozkład jazdy sięga tylko do stacji Szczepki, która to stała się przez kolejny rok stacją graniczną paktu Ribbentrop - Mołotow. Natomiast przystanek Blizna w ogóle nie występuje w odnalezionych rosyjskich źródłach z tego okresu.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2021.12.14 - 18:35:28


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29962494 / 23232 / 10323 / 3368 / 8896.23)