polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówSzczepki
przystanek osobowy (po)

↑ 06:18 - ↓ 18:48
↑ 06:16 - ↓ 18:50
Km osi

Linie kolejowe:
82.354

skrót telegraficzny: Sz
Posterunki ruchu: SzSz1
Zmiany nazw punktu: Szczepki 1910-Щепки 1939-1939
Otwarcie, kolej pierwotna:
1910 • SZŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
po+mij
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne zdemontowane
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1       dawniej:    2 / 2
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.01.16 - 23:25

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (10999975 / 7922 / 4313 / 2129 / 5166.73)