polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychŁawocie

przystanek osobowy (po)

04:06 - 20:43
Km osi

Linie kolejowe:
17
.97
Zmiany nazw:
Веселово 1911-1915Lowocie 1915-1919Ławocie 1919-1924Annowo 1941-1984Łowocie 1984-1985Ławocie 1985-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1911 • PrŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1994
Data zamknięcia:
1994
Data likwidacji:
-
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
mij
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Ciekawostki rozkładowe:
W rozkładzie jazdy zima/1946 pojawia się wyłącznie jako przystanek o nazwie Annowo zmieniona na Łowocie w roku 1984. Po roku obowiązywania tej nazwy z bliżej nieznanych przyczyn nazwa ta została zmieniona na Ławocie. Mimo iż miejscowość cały czas nazywa się Łowocie. Przez wiele lat rolę kasy biletowej i poczekalni pełniło pudło wagonu bagażowego stojące koło peronu.
Punkty w pobliżu:
Kaletnik (po)Lipniak (po)Świdziszki (po+mij)Trakiszki (st)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2023.04.26 - 18:04:59


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (35908782 / 13229 / 57 / 3656 / 9821.88)