polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychŁawocie
przystanek osobowy (po)

☀ ↑ 04:49 - ↓ 20:17
☀ ↑ 04:51 - ↓ 20:15
Km osi

Linie kolejowe:
17
.97
Zmiany nazw punktu:
Annowo 1899-1915Lowocie 1915-1919Ławocie 1919-1924Annowo 1941-1984Łowocie 1984-1985Ławocie 1985-2021
Otwarcie, kolej pierwotna:
1899 • GORŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1994
Data zamknięcia:
1994
Data likwidacji:
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
rozebrany
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
1 / 1
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
Po roku obowiązywania nazwy Łowocie z bliżej nieznanych przyczyn nazwa ta została zmieniona na Ławocie. Mimo iż miejscowość cały czas nazywa się Łowocie. Przez wiele lat rolę kasy biletowej i poczekalni pełniło pudło wagonu bagażowego stojące koło peronu.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS

Ostatnia edycja strony: 2020.02.05 - 22:20:03


Atlas Kolejowy Polski, Czech, Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2021 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (23050568 / 15278 / 9495 / 2990 / 7709.22)