polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychPapiernia

stacja (st)

07:21 - 16:02
Km osi

Linie kolejowe:
37
.82
0
.00
Skrót telegraficzny: Pp
Posterunki ruchu: Pp1 (ex P1) • Pp (d) (ex P)
Zmiany nazw:
Papjernja 1915-1918Papiernia 1918-1939Papierna 1939-1943Sudauen Süd 1943-1944Papiernia 1944-2023
Otwarcie, kolej pierwotna:
1915. • SZŻD
Zaw. ruchu pasażerskiego:
1999.08.30
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
adaptowana do innych celów
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
zdemontowane
Semafory:
świetlne i kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2       dawniej:    3 / 3
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
W sierpniu 1966 roku otworzono kasę biletową. Ze stacji odchodzi bocznica do suwalskiego oddziału firmy Track Tec, czyli zapewne do ich zakładów produkujących podkłady. Dawniej była bocznica do betoniarni PKP. Kiedyś bocznica biegła o wiele dalej i kończyła się w żwirowni PKP w Krzywólce. Ze stacji odchodziła też bocznica do Wytwórni Podkładów Strunobetonowych biegnąca równolegle do toru wyjazdowego w kierunku Olecka. Dawniej przez teren jej torów zdawczo-odbiorczych wychodziła bocznica do lotniska wojskowego.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.12.13 - 17:47:36


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (33668192 / 21261 / 19902 / 3536 / 9521.55)