polski čeština

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystankówPapiernia
stacja (st)

↑ 04:00 - ↓ 20:58
↑ 04:00 - ↓ 20:59
Km osi

Linie kolejowe:
37.822

0.000

skrót telegraficzny: Pp
Posterunki ruchu: Pp1 (ex P1) • Pp (d) (ex P)
Zmiany nazw punktu: Papiernia 1914-1939Papierna 1939-1941Sudauen Süd 1942-1944Papiernia 1944-
Otwarcie, kolej pierwotna:
1915. • SZŻD
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
adaptowany do innych celów
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
zlikwidowana
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
są, zdatne do eksploatacji
Żurawie wodne:
-
Semafory:
świetlne i kształtowe
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
2 / 2       dawniej:    3 / 3
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
W sierpniu 1966 roku otworzono kasę biletową. Ze stacji odchodzi bocznica do suwalskiego oddziału firmy Track Tec, czyli zapewne do ich zakładów produkujących podkłady. Dawniej była bocznica do betoniarni PKP. Kiedyś bocznica biegła o wiele dalej i kończyła się w żwirowni PKP w Krzywólce. Ze stacji odchodziła też bocznica do Wytwórni Podkładów Strunobetonowych biegnąca równolegle do toru wyjazdowego w kierunku Olecka. Dawniej przez teren jej torów zdawczo-odbiorczych wychodziła bocznica do lotniska wojskowego.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo podlaskie
Geolokalizacja punktu

Ostatnia edycja strony: 2019.04.19 - 21:10

Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2019 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (11502040 / 8754 / 2310 / 2214 / 5195.14)