polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychŻwirownia Snochowice

bocznica szlakowa (bsz)

05:35 - 17:54
Km osi

Linie kolejowe:
~23
.61
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • b/d
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
-
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Rampa:
-
Zadaszenie peronów:
-
Magazyn:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
W 1910 roku wraz z rozpoczęciem budowy kolei szerokotorowej Kielce - Herby zbudowano bocznicę o długości około 10 kilometrów oraz na jej końcu żwirownię w pobliżu wsi Snochowice. Materiał ze żwirowni był wykorzystywany od razu do dalszej budowy torowiska na linii głównej. Po pierwszej wojnie światowej zbudowano odgałęzienie do wsi Górki w pobliżu Łopuszna, gdzie powstała kolejna żwirownia. Oba zakłady zostały przejęte przez PKP i żwir od tego czasu wędrował z obu żwirowni na budowę torów w całym kraju. Żwirownia w Snochowicach osiągnęła powierzchnię siedmiu hektarów. Sprowadzono wielkie koparki kroczące - pojazdy gąsienicowe napędzane parą. Kotły opalano drewnem lub węglem. Półtonowe zębate czerpaki ładowały urobek wprost ze ściany do wagonów. Do rozbudowy zakładu przyczynił się inżynier R... ⋙ Więcej
Punkty w pobliżu:
Bukowa (po)Małogoszcz (st)Miąsowa (st)Piekoszów (po+ład)Rykoszyn (st)Sobków (st)Wierna Rzeka (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.01.04 - 22:37:18


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (34701889 / 24920 / 34139 / 3588 / 9671.65)