polski český

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 085Cc26
Jurkowice

ładownia (ład)

04:26 - 20:41
Km osi

Linie kolejowe:
~9
.4
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • b/d
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Magazyn:
-
Zadaszenie peronów:
-
Rampa:
-
Przejście podziemne:
-
Waga wagonowa:
-
Przejście nadziemne:
-
Dźwig stały:
-
Inne informacje:
W tym miejscu albo znajdowała się ładownia Jurkowice z bocznicą do kamieniołomu, albo była to rozbudowana bocznica z dwoma wjazdami. szczegółów bez dostępu do dokumentacji nie da się ustalić.
Punkty w pobliżu:
Bogoria (st)Iwaniska (st)Jozefów Kielecki (po+ład)Kamieniołom Jurkowice (bsz)Kłoda (mij)Nawodzice (po+ład)Niekrasów (mij)Osiek Staszowski (po)Przyborowice (po)Strzegomek (st)Wagnerówka (ład)Łopatno (po)
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.11.20 - 16:37:45


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2023 H.Waguła, S.Fedorowicz & R.Ślęzok • On-Line: (36127111 / 27684 / 3297 / 3667 / 9851.95)