polski česky

Wyszukiwarka stacji
Alfabetyczny spis
stacji i przystanków
Wykaz linii kolejowychmapa: 085Cc26
Jurkowice

ładownia (ład)

05:22 - 19:56
Km osi

Linie kolejowe:
~9
.4
Otwarcie, kolej pierwotna:
? • b/d
Data zamknięcia:
?
Data likwidacji:
?
Numer ewidencyjny:
-
GPS / Wysokość:
Dawny status punktu:
-
Lokomotywownia:
-
Budynek:
-
Obrotnica:
-
Kasa biletowa:
-
Wieża wodna:
-
Dodatkowe tory:
rozebrane
Żurawie wodne:
-
Semafory:
-
Trójkąt:
-
Perony / krawędzie:
- / -
Przejście podziemne:
-
Zadaszenie peronów:
-
Przejście nadziemne:
-
Z kronikarskiego obowiązku:
W tym miejscu albo znajdowała się ładownia Jurkowice z bocznicą do kamieniołomu, albo była to rozbudowana bocznica z dwoma wjazdami. szczegółów bez dostępu do dokumentacji nie da się ustalić.
Jeżeli posiadasz informacje których brakuje na tej stronie, to skorzystaj z formularza i wyślij je do nas Pokaż / Ukryj
Województwo świętokrzyskie
Położenie GPS


Ostatnia edycja strony: 2022.05.13 - 20:06:02


Atlas Kolejowy Polski, Czech i Słowacji • ISSN 2391-4793 • www.atlaskolejowy.net • Copyright © 2005-2022 H.Waguła & S.Fedorowicz • On-Line: (29872029 / 22976 / 4536 / 3364 / 8879.91)